Behandlingsmetoder

Valet av behandlingsmetod beror på hästens status, vilka symptom hästen visar, vilken typ av problem eller skada hästen har, vilken struktur som är drabbad och på vilket sätt den strukturen är påverkad.

Exempel på behandlingsmetoder:

 • Massage
 • Stresspunktsbehandling
 • Akupressur
 • Stretching
 • Manipulation (indirekt, semidirekt och direkt)
 • Artikulering
 • Mobilisering
 • MET – muskel energi teknik
 • Rytmisk teknik
 • Visceral manipulation
 • Myofascial release
 • Funktionell teknik
 • Kraniosakral hästosteopati.

Jag använder också kinesiologitejp som komplement vid behov, och diskuterar gärna anpassad riktad träning för att på alla sätt kunna optimera prestation eller förbättra prognos vid rehabilitering. I regel ingår detta alltid vid hemgångsråd.

Eftersom jag har ett mycket nära samarbete med flertalet andra hästterapeuter, hovslagare, hästtandläkare, tränare och veterinärer så känner jag mig trygg i att alltid kunna hänvisa hästägare vidare till rätt kollega när min kompetens inte räcker till.