Hästosteopati

Osteopati

Osteopati är en manuell och holistisk behandlingsmetod, ursprungligen utvecklat av den amerikanska läkaren Andrew Taylor Still (1828-1917).

Det är baserat på en mycket detaljerad kunskap om kroppens anatomi och fysiologi, där osteopaten använder sina händer för diagnos och behandling, och filosofin bygger på att kroppen är en helhet där alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

Hästosteopati

Hästosteopati är utvecklat utifrån principerna och metoderna inom humanosteopatin men modifierat och anpassat till hästens strukturella och fysiska behov.

Syftet med behandlingen är att minska restriktioner och öka mobiliteten mellan kroppens alla rörliga strukturer dvs. muskel, led, ben, fascia, organ, nervsystemet, blodcirkulationssystemet och det kraniosakrala systemet.

Detta hjälper kroppens egen förmåga att reglera, korrigera och kompensera, och på så sätt att läka sig själv.