Principer

Samverkan mellan struktur och funktion

Struktur = Anatomi
Funktion = Fysiologi

Den anatomiska strukturen påverkar den fysiologiska funktionen liksom att den fysiologiska funktionen påverkar den anatomiska strukturen. Det betyder att över tid så kommer en rörelseinskränkning att orsaka en strukturförändring i t.ex. led, och finns det en strukturförändring i led så orsakar det en rörelseinskränkning.

 

Kroppens enhet som en helhet – Ett integrerat system

En socio-, psyko-, somatisk helhet.

Inom osteopatin har vi tre system som vi tar hänsyn till i vårt arbete för att återställa kroppens balans:

 • Parietala systemet: Muskler, skelett, leder och ligament.
 • Viscerala systemet: Inre organ och dess fasciella strukturer.
 • Kraniosakrala systemet: Skallens ben och suturer, duramater och korsben.

Dessa tre system interagerar med varandra – anatomiskt, fysiologiskt och energiskt.

 

Kroppen är självreglerande och självläkande – Autokorrigering

Kroppen har specifika alarm- och skyddssystem:

 • Immunsystemet
  • Alla kroppsvätskor
  • Alla utsöndringsorgan
  • Alla blodproducerande organ
  • All fascia
 • Nervsystemet
 • Korrigeringsfunktionen
 • Kompensationsprincipen

Om alla dessa system fungerar optimalt så kan kroppen klara av att läka sig själv och behålla hälsa.

 

Rationell behandling

Rationell behandling baseras utefter de tre ovanstående principerna. Ytterligare kan tilläggas att blodcirkulationen är otroligt viktig. Blodet måste kunna cirkulera – överallt. Vid försämrad blodcirkulation finns det större risk för skador och sjukdomar.